Nu u verhuist naar het chieke Schoten,
komt er mogelijk bij uw moeder in Mortsel een plaats vrij
voor een Vlaams zwaar en echt politiek vervolgd vluchteling uit Antwerpen
die nu in Spanje ondergedoken moet trachten te overleven
zonder inkomen en uitkering, zonder humanitaire hulp, dus onderdak en voedsel,
maar ook zonder juridische en medische bijstand, zelfs zonder papieren.
Kan u uw moeder vragen of zij haar medewerking wil verlenen?
Alvast voor uw medewerking.
Hulp van een Vlaamse partij is ook voor uw moeder vanzelfsprekend,
geen (luxe) begrafenis noch andere shows, en Gerd, noch bloemen noch kransen.