KLACHT TEGEN SIEGFRIED VERBEKE & Co

KLACHT TEGEN DEBORAH DEBAERE & Co

Freddy Vermoere is regioreporter van Het Nieuwsblad. Als hij niet op nieuws jaagt, luistert hij naar stevige rock, kletst hij met zijn vriend(inn)en of dweept hij met Dimitri Verhulst en Het Eiland. Allemaal goed en wel, maar hij moet daarbij niet zijn journalistieke plichtenleer vergeten of is dat bij hem ook al een hoernalistiek geworden. Hoedanook schrijft hij wel graag uitgebreide aardige stukjes met fotos en al over zijn collega's die wat problemen hebben maar over de slachtoffers van deze schurken zwijgt hij als vermoord waardoor hij in feite medeplichtig is geworden, vergeet dat niet, Freddy ! Nu hebben ze bij Corelio ook een ombudstuig - dit nieuwe ras van profitariaat moet iedereen hebben naast een gehandikapte, een holebietje of een negertje, om politiek correct te zijn ! Ben benieuwd wat deze Flup Verhoest ervan zal maken - hier alvast een test-case, en denk eraan, "wiens brood men eet diens woord men spreekt" !KLACHT MET BURGELIJKE PARTIJSTELLING

IVM DIEFSTAL, BEDROG EN MISBRUIK VAN VERTROUWEN IN BENDE

TAV EEN PERSOON IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

De klachten, valse klacht en smaad/eerroof inbegrepen : AN.20.L7.009171/2011 23.09.2011 en AN.20.L7.009175/2011 23.09.2011

 

https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action

opsporingen@politie.be

Herbert Verbeke, het slachtoffer, verblijft in het buitenland en kan daarom zelf deze klacht niet neerleggen, ook niet electronisch bij gebrek aan papieren die de overheid weigert terug te geven terwijl DEnaturalisatie ook geweigerd wordt.

KLACHT met burgerlijke partijstelling voor een strafvervolging ivm diefstal, heling en misbruik van vertrouwen, in bende, tegen Deborah Debaere en haar vriend Hannes Coudenys, een journalist op skateboard maar vooral een dj-gruwel,en tevens tegen de ouders van Deborah Debaere uit Harelbeke, bij de politie met de duidelijke aanwijzing voorzichtig te zijn met het verhoor dat voor allen, IngridVerbeke@gmail.com 032953524 , Herwig.Verbeke@skynet.be 038282310, SiegfriedVerbeke@hotmail.com 0495/21.25.07, N.P., en in het bijzonder dus voor het vermelde botte leugenaars-koppel, hun buren en vooral de ouders van Deborah Debaere die dus als medeplichtigen kunnen beschouwd worden onder ede moet gedaan worden aangezien er geen schriftelijke bewijsstukken zijn, omdat alles in vertrouwen is gebeurd en er dus vooral getuigenissen zijn waaronder natuurlijk in de eerste plaats die van mevrouw N.P. die een ander deel van mijn goederen zonder problemen in bewaring heeft genomen wat ook het geval was voor een derde daal van goederen die in bewaring afgehaald werd door H.V. met behulp van een derde persoon met zijn camionnet.

Zoals het valscherm-proces tegen Els Clottemans aantoont zijn er niet steeds directe bewijzen nodig, maar ook sterke aanwijzingen zoals hier duidelijk aanwezig, volstaan - denk ook maar eens aan het blijvend ontbreken van een daadwerkelijke reactie op al wat al op internet staat : geen klacht ivm beledgingen en eerroof noch ivm stalken - hoewel geeist - door hun medeplichtige en bedreigende advocaat die uiteindelijk ter hulp geroepen werd tegen XXXXeuros misdaadgeld.

Naast de boeken, die getuige mevrouw N.P., die, zoals alle andere getuigen, van heel deze zaak ivm de in bewaringgeving zeer goed op de hoogte is, heeft zien staan in de kelder van Creacopy en die volgens Deboral Debaere opgehaald konden worden bij een telefoongespek met getuige Ingrid Verbeke,

"Er is inderdaad een telefonisch contact geweest tussen mij en Deborah. Ik had haar op jouw vraag opgebeld om te horen hoe het met al je gerief gesteld was en of dat eventueel kon opgehaald worden. Ze begon al onmiddelijk haar stem te verheffen en te ontkennen dat ze ook maar iets van je in haar bezit had op de boeken uitgezonderd die lagen daar in haar winkel in de kelder en die mochten we wel komen halen. Toen ik haar daarna nog eens terugbelde kwam haar vriend aan de lijn die mij Deborah niet wou geven en mij verbood om nog naar de winkel te bellen !"

- gestolen boeken die dus door een bij deze uitgenodigde politie zondermeer op heterdaad vastgesteld kunnen worden met een eenvoudig bezoek bij Creacopy - President Rooseveltplein 24, 8500 Kortrijk, als men ze ondertussen al niet opnieuw heeft verhuisd.

Daarnaast is er ook de camping wagen - http://herbert-verbeke.info/perennius/oneindig/westfalia - gekocht van de eigenaar van een meubel zaak BALLEGEER MEUBELEN Slachthuisstraat 11-29 8500 KORTRIJK Tel : 056/22.44.67. Fax : 056/25.99.76. : http://www.ballegeermeubelen.be tijdens verblijf op de Wandelweg 11 in 8500 Kortrijk, en onderhouden door een garage over de Aldi achter de hoek in de Sint Denijsestraat waar ook Siegfried's Safrane wagen werd aangekocht - wat ook andere huurders op de Wandelweg kunnen bevestigen.br>

en verder meubels, waarvan u hier de fotos ziet : http://herbert-verbeke.info/perennius/eilandje/meubels

Over de meubels zou ook gezegd worden dat ze naar een Kringloopwinkel in Kortrijk zouden zijn versast maar ondertussen is al gebleken dat dit niet zo is :


Eddy@dekringloopwinkel.be

Geachte,
Na het lezen van uw email zijn we gaan nazien in ons bestand en vinden geen enkele naam door u aangehaald terug.
Zo menen we te mogen stellen dat we zeker deze meubelen niet in ons bezit hebben gekregen.
mee is voor ons dan ook deze zaak gesloten.
met vriendelijke groeten,
verholle eddy magazijn
vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen
Markebekestraat 7, 8510 kortrijk
056/23 29 41

Hallo,
Bedankt voor uw reactie.
Het is natuurlijk goed mogelijk dat een andere persoon zijn naam geleend heeft.
Ik verrnoemde DEBAERE (ondermeer Deborah) maar er is trouwens ook haar vriend COUDENYS (Hannes):
Anderzijds heb ik ook de fotos van de meubelen doorgestuurd.
Misschien dat iemand deze in één van uw verschillende winkels heeft herkend ?
Alvast bedankt.

Herbert Verbeke van Eddy@dekringloopwinkel.be
aan Herbert Verbeke

Beste,
Het is zo, dat ikzelf verantwoordelijk ben voor de aanname van de goederen.
Alle goederen komen binnen in het centraal magazijn in Marke.
Gezien de fotos en de mooie toestand van de goederen (zo iets krijgen we hier praktisch nooit) zou ik me zeker herinneren mochten we die meubels binnen gekregen hebben.
Ik kan echt wel bevestigen dat we geen van deze meubelen op de fotos hier bij ons hebben gezien.

De campingwagen Westfalia - bedoeld voor bewoning die nu betaald moet worden ! - is natuurlijk ook een zeer belangrijk element want die kan niet zomaar in de lucht verdwijnen en dient dus te worden opgespoord - en is hopelijk niet naar het buitenland versast.

Er zijn zoals reeds gezegd ook de ouders Debaere van Deborah :

Marnix Debaere - Wijdegracht 22 - 8530 Harelbeke - tel. 056713471.

die over dit alles zeker volledig op de hoogte zijn en zelfs eraan hebben meegewerkt ondermeer bij het stokkeren van de meubels, transport campingwagen en stationnering in de hof van de woning van hun dochter.

Er moet ook gezegd wordt dat terzake niets op papier staat en de in bewaargeving (zoals bij mevrouw N.P. - Xxxstraat 00, 9999 ABC - 098754321 - n.p.@mail.be) gebeurde in het volste vertrouwen en in voor mij moeilijke omstandigheden, waarom dan ook zelfs een onverwachte vaststelling van die boeken in de kelder onder Creacopy misschien al te laat kan zijn omdat ze deze zoals de rest misschien al hebben doen verdwijnen of doorverkocht.

Zie hier trouwens de verklaring van mevrouw N.P. :

"Als het voor jou helpt wil ik wel hier op papier schrijven wat ik weet. Dus jij hebt verschillende materialen aan ons gegeven, met de overeenkomst dat we de goederen krijgen als je sterft, maar als je het terug wilt of nodig hebt dat we ze je terugbezorgen, dus eigenlijk een soort bruikleen. Ik heb onder andere een piano, sterrekijker, 1 computerscherm van sony, tent, opvouw tafel met 2 stoelen, een oude TV (van je moeder ofzo, maar die heeft het net begeven, jammer, 't was een goeie) . . . en nog verschillende kleine dingen. Deze regel geldde ook voor Deborah . . . maar ik weet niet precies wat je aan haar hebt meegegeven. Ik weet wel dat jouw oranje-bruine camionette naar Deborah is gegaan en ik heb ze zelf zien staan in haar achtertuin, onder een dakje, en heb inderdaad in de tijd dat ook nog gezien op de site van Hannes met een foto. Jouw meubels, die hebben Deborah, Hannes en haar pa verhuisd, ik heb het niet gezien, was er niet bij . . . maar ze hebben er wel over verteld dat ze naar een kringloopwinkel in Kortrijk zijn gebracht. Er stond 1 kast in de winkel van Creacopy (die open kast). Jouw boeken hebben zij ook in de kelder van Creacopy gebracht, net hetzelfde, ik heb ze daar uiteraard zien staan, maar heb niet meegeholpen met de verhuis."


En verder, de verklaring van Herwig Verbeke :

"Wat betreft je gerief weet ik enkel wat jij me verteld hebt, namelijk dat je je camping wagen bij Deborah in bewaring had gegeven, en dat Deborah en N.P. het gerief zouden in bewaring nemen dat je niet met mij had meegeven, dwz je boeken en je meubelen en fietsen. Dat gerief hebben Siegfried en ik dan klaargezet in de winkel, waar Deborah het zou komen halen"


Deborah Debaere resideert met haar vriend op : Graaf Karel de Goedelaan 36 8500 Kortrijk, waar we al het volgende goede nieuws van een eerste tsunamie op dit crimineel koppel hebben kunnen vaststellen :

http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=1517172
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=S22LSJ2A
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UC2LSFCC

Hopelijk volgen er nog andere en ergere tsunamis, want de natuur wreekt zich altijd, vroeg of laat - ondertussen reageert repr¡oter Freddy Moere ook niet !

Schokkend is wel dat die vrouw tijdens haar opleiding niet alleen geholpen werd door mevrouw N.P. die het ook te verduren kreeg met deze Deborah Debaere bij Creacopy waaruit ze dan ook gestapt is, maar ook door het slachtoffer van deze roofoverval en die haar tot en met verdedigde toen ze zware fouten had gemaakt. Het ging dus over een nog zwaardere klap dan bij die vreemde vrouw bij het andere duivelskoppel die er duidelijk voor haar slechte bedoelingen uitkwam.

Het is duidelijk dat haar vriend Hannes Coudenys die in tegenstelling met zijn vernoemd zeer rustig burgerlijk veilige leefomgeving een vuile smerige website heeft – let op de naam : http://bloodyhornycrew.be waarop dan wel geen enkele reactie over deze zaak ! - een zeer belangrijk rol speelt, een website die overigens zopas z.g.z. per ongeluk verwijderd is, maar niet weinigen hebben niet alleen de camping vanachter in hun hof gezien maar ook op die vuile website - zie ook binnenkort een parodie hierop : http://bloodyhornycrew.info/.

De materiele schadeeis is vastgesteld op 200.000€ met bovenop 20.000€ morele, en betreft nog veel meer dan boven aangeven, zoals bv (splinternieuwe electrische) fietsen en een brommer, computers en computer materiaal inclusief schijven met massa's belangrijke gegevens.

Inzake de schadeeis wordt meer bepaald onderlijnd de huurgelden die nu betaald moeten worden daar waar het de bedoeling was deze camping wagen te gebruik voor vast verblijf. Vanaf begin 2009 wordt dan ook 500€ schade-eis per maand geeist tot de campingwagen teruggegeven wordt, plus de intresten.

Beiden hebben overigens NOOIT op de vele verzoeken voor ophaling van dit materiaal gereageerd wat reeds veel betekenend is, en ook niet op een door mij gemaakte website terzake ivm de werkgever van haar vriend - NIEUWS.BE : deze werkgever heeft die vriend daarover onderhoord maar enkel het antwoord gekregen dat het zijn zaken niet zijn.

Over die verzoeken en die en andere websites hebben hebben beiden zich trouwens ook nooit beklaagd of klacht neergelegd in verband met laster en eerroof of zelfs ivm stalken waarmede nu pas gedreigd wordt door hun . . . advocaat.

Er wordt in deze omstandigheden natuurlijk niet zonder reden geeist dat Deborah Debaere en haar vriend Hannes Coudenys maar ook haar ouders allemaal afzonderlijk en ONDER EDE worden onderhoord zoals ook mag gebeuren met alle andere getuigen waaronder Ingrid Verbeke, Herwig Verbeke, Siegfried Verbeke en N.P. en . . . de buren van Deborah Debaere die ook de camping wagen achter in de tuin moeten hebben moeten zien staan - dit alles voordat ander bewijsmateriaal op tafel zal gelegd worden.

Overigens, waarom zou men heel dat verhaal zo maar uit de duim gezogen hebben, of zijn het zulke straffe leugenaars dat ze zelfs ook het bestaan sowieso van al die goederen waaronder die campingwagen durven ontkennen - dus dat ze die campingwagen nooit zouden gezien hebben in de garage naast de winkel Kwik Kopie waar Deborah Debaere werkte ?

Zeer vreemd zijn natuurlijk ook al de volgende vaststellingen in verband met mensen die na al die tijd beweren niets met een bepaalde zaak te maken hebben zoals criminelen die steeds onschuld uitkramen :

1. dat ze nooit hebben gereageerd op de vele email berichten in verband met verzoeken wanneer en waar de in bewaring gegeven goederen terug opgehaald mogen worden

2. dat ook ten aanzien van een derde - de werkgever van Hannes Coudenys die over deze zaak ingelicht werd – deze laatste enkel stelt dat het niet de zaken zijn van die werkgever (!)

3. dat ze ook zelf niet reageren om eenvoudig te stellen dat ze van deze zaak niets afweten als ze uiteindelijk de tegenpartij gedwongen hebben een advocaat te nemen om hun antwoord te kennen, maar dat ze naar een kostelijke advocaat lopen om deze criminelen te beschermen tegen hun slachtoffers

4. dat ze ook nooit klacht neerlegden maar nu pas uit de mond van deze even gevaarlijke als verantwoordelijke en medeplichtige advocaat dreigementen laten horen om de tegenpartij de mond te snoeren

5. dat ze ook nooit hebben gereageerd of gereclameerd tegen de sites zoals http://nieuws-be.info (wel een reactie van http://nieuws.be !) en http://creacopy.info

6. dat ze zelf nooit op hun eigen website waar ooit de foto van de gestolen campingwagen stond en die men nu volledig heeft vernietigd, daarover niets vertellen hoewel de betrokken Hannes Coudenys niets liever zou doen als men echt van niets weet want als uiterst linkse agressieve persoon zou hij wel wat graag onmiddellijk uiterst rechtsen aan de kaak stellen ivm bedrog en dies meer - zie hier bv iets uit zijn bewaarde website : http://herbert-verbeke.info/perennius/hansworst.jpg

7. dat er ook de kolossale vraag is waarom niet al lang geleden bij de politie maar pas nu met even holle als klassieke dreigementen ivm klacht inzake tegen smaad/eerroof en uiteraard het nieuwste en meest succesvolle criminele wondermiddel "stalken", door advocaat Yves Pynaert gedreigd wordt, een advocaat die duidelijk goed leeft en teert van onrecht en de industrie van de criminaliteit - de criminelen (criminaliteit loont aan beide kanten !) die zich altijd onschuldig noemen en altijd, zoals de overheid zelf, het slachtoffer aanduiden als dader -, want "U wordt beticht van zaken waarvan u niets afweet", zo luidt het aan zijn criminelen op zijn webstek http://users.skynet.be/pynaert/, hoewel deze Yves - ondernemer in UW recht (dus niet HET recht maar wel uw gelijk !) - hier zeker moet gezien hebben dat het nu wel veel te laat is voor deze 2 criminelen, die nooit op welke manier ook hebben gereageerd (ook niet zelf aan de advocaat van tegenpartij) en lieten weten dat zij van niets weten, om dan uiteindelijk een advocaat vet te betalen om met regelrechte dreigementen over te gaan tot een aanval op het slachtoffer, dus tegen recht en waarheid in, zodat hij dus zo niet alleen mede verantwoordelijk maar zelfs medeplichtig gesteld wordt aangezien hij wel degelijk hier de limiet van zijn deontologie overschreden heeft namelijk wat het GWB artikel 444 vermeldt, waarvoor bij deze in eerste instantie klacht neergelegd wordt bij zijn stafhouder Frank Cambien http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=ro1thqio, opvolger van zijn even waardige voorganger http://herbert-verbeke.info/vanbiervliet, met eis tot excuses hoewel van de Hordes en deze zoveelste nieuwe stafhouder niet veel goeds te verwachten valt zoals internet http://herbert-verbeke.info/perennius/eilandje/cambien al duidelijk maakt waar beschreven staat hoe hij in zijn vorige funktie van chief van het bureau van rechtsbijstand, mede de foltering van criminele ocmw?s met botte weigering van een uitkering doet voortduren door even brutaal de rechtstoegang te weigeren aan eigen volk zonder papieren en zonder inkomen, die hun aalmoes bij de arbeidsrechtbank willen opeisen!

8. dat bij deze dan ook geeist wordt

1. dat advocaat Pynaert ofwel een strafrechterlijke vervolging start in verband met stalking of dat hij zijn excuses aanbiedt, en bij weigering, gewoonweg beroepsverbod krijgt, en

2. dat zowel Deborah Debaere en Hannes Coudenys als de ouders uit Harelbeke van Deborah Debaere onder ede worden verhoord en hen ondermeer de vraag gesteld wordt of zij, ja dan neen, blijven ontkennen dat de vermelde campingwagen achter in hun tuin heeft gestaan.HERBERT VERBEKE – Het slachtoffer, zonder middelen en zonder rechten

herbertverbeke@gmail.com

 

PS 1

In verband met de zoektocht naar de campingwagen werd ook KAPAZA ingeschakeld.

PS 2

Het is al even vreemd als bij een ander crimineel koppel dat zich ook steeds bedreigd voelt - steeds hetzelfde liedje van de schurken - door hetzelfde slachtoffer hoewel
1. ze weigeren zijn geld terug te geven, dat aan hen werd geleend naast vele diensten en werk
2. het slachtoffer zich ver van hen bevindt dat zij blijkbaar wel willen doen terugkeren wegens gebrek aan dat geld – maar dan niet in Kortrijk of Antwerpen (Ekeren !)
3. ze nog steeds feitelijk geenenkel nadeel hebben ondervonden, enkel voordeel, uit hun misdadige actie, terwijl het slachtoffer de nadelen en schade moet blijven ondergaan en zelfs gestrafd moet worden voor hun daden door botte weigering van het geld en intresten
4. men zelf durft te spreken over het verschil tussen woorden en daden als het gaat over de valse beschuldigingen van de vrouw die dan wel een held wordt genoemd na de actie
5. dat deze vreemde vrouw door haar man zelf - een duidelijk schijnhuwelijk dat zelfs onwettig is omwille van een nog steeds van kracht zijnde ander huwelijk ! - een kostelijke leugenaarster, commandante en paniekeerster genoemd werd