Het is opvallend dat jan met de pet die het bestaan van de gaskamers verdedigt, absoluut geen benul heeft van hoe dat allemaal in zijn werk zou zijn gegaan.
De “ontkenner” daarentegen weet er alles van en kan de officiële Zyklon-B versie wel dromen.
Revisionisten (“ontkenners”) zijn in kennis lichtjaren superieur aan de verdedigers van het verachtelijke Vertelsel “de Holocaust” genoemd.
En dat, de hordes vetbetaalde academische papegaaien en “deskundigen” zoals BDW, de ex-minimalist en huidig pooper op de jaarlijkse holocaust party, inbegrepen.

FICTIE EN VOORAL BEDROG : EEN FRISSE KIJK : GEEN WOORDEN MAAR DADEN : 600+ WEBSITES
JUAN DECONU - NOBELPRIJS - HERBERT VERBEKE - BART DE WEVER - HODEI EGILUZ DIAZ
LIESBETH HOMANS - LOGROSAN - TOM NAEGELS - WIX - THE WESTERN JIHAD - MYRIAM GOEDGEBUER
EEN BESCHULDIGING VAN EEN MILJOENEN-MOORD ZONDER ENIG BEWIJS VAN SCHULD,
MAAR MET OVERWELDIGEND BEWIJS VAN ONSCHULD



De corrupte belgische hoernalistiek, waaronder VTM, VRT, GvA, KNACK, DE MORGEN enz. !
Joachim.Pohlmann@n-va.be, alias joachimpohlmann.be, alias mijnheer de stalker,

Ik ben 75 jaar en alleenstaande, en zit nu, na bijna 40 jaar totaal oorlog door België
omwille van mijn mening en kritiek op internet, al 6 jaar in Spanje, waar mijn opinie niet strafbaar is,
dus als een ECHT politiek vervolgde zonder middelen, inkomen of uitkering, zonder humanitaire hulp
en medische bijstand, zonder rechtshulp (dus geen rechtstaat meer!) of tolk, enz.
waarover uiteraard de hoernalistiek Ons Kent Ons moet zwijgen zodat het niet bestaat -
ook over een afgewezen Europees aanhoudingsbevel in 2013 om mij toch de mond te snoeren dmv internering, maar zonder beroep tegen de afwijzing,
en nu een nieuw EAB onderweg (met verwijzing naar de zaak . . . Remmerie van meer dan 10 jaar oud!), maar ook over de verdwijning van mijn +600 websites
op bevel van het stuk sovjet BDW binnen de 24 uur, zonder waarschuwing vooraf en uitleg daarna, en uiteraard zoals het een tiran past, zonder bevel van een rechtbank.

En dan moet ik nu in Knack lezen dat u mij in bescherming neemt zonder echter ontslag te nemen
bij deze superprofiteur zonder besparing en horror ex-minimalist die kan verrekenen en
die niet meer reageert, en nu als gek te keer gaat niet alleen onder de keppel tegen zijn eigen VNV-familie
die aan het Oostfront de gaskamers bedachten, ontwierpen, bouwden en bedienden, maar ook tegen lastig eigen volk,
dus zonder verandering maar met kracht de rode terreur.

Wat is dat voor bedrog of hypocrisie, N-VA ofte BDW gelijk, mijnheer Pohlmann?

Kan u mij helpen met geld voor een advocaat, eten en onderdak, en, terwijl een hele soap aan de gang is
voor de massa gelukzoekers, kan u pers en media overtuigen deze uniek schokkende zaak publiek te maken
zodat er een einde aan gesteld wordt aan deze westerse jihad

met puur crimineel belgisch terrorisme door politie(kers), parket en gerecht met constructies van misdrijven in echt sovjetstijl (geen Nolf-DeSmedt-gezijk aub!),
even misdadig administratief (afgenomen papieren, geen rechtshulp, beslag woonst, bewezen botte ambtshalve adres-afschrijving - dus leegstand! - enz.
t/m blokkering toegangspoort met schildering parkeervak pal ervoor), en last but not least, echte foltering of de sociale geurrilla,
zoals voorzitter Herman Pas het noemde, de botte weigering van het leefloon aan lastig eigen volk zonder inkomen.

Ik eis geen goedkope excuses zoals een bedriegelijk-BDW-kluchten-gek-gelijke Nolf/DeSmedt omwille van zijn uitgelokte aanhouding van enkele minuten.
Ik eis voor 40 jaar totaal staatsterrorisme door het puur crimineel repressie-apparaat van de westerse jihad van de schurkenstaat belgique,
volledig en publiek eerherstel, echte schadeloosstelling moreel en materiëel en last but not least,
de vervolging van de daders, medewerkers en verantwoordelijken, strafrechterlijk, administratief en burgerlijk, nationaal en internationaal,
alsook de schrapping van deze kunstmatige onstaat uit de lijst van de veilige landen en uitzetting uit de EU.

Herbert-Verbeke.info - herbertverbeke@gmail.com

PS
1. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150901_01844511
Natuurlijk wil dit overheidsprofitariaat (pers en media inbegrepen!) wanorde en verloedering, dus de multicul,
want hun profijten hangen er vanaf zoals bv de industrie van de criminaliteit.

2. "Als je iemand met Hitler vergelijkt, welk argument heb je dan nog om verder te discussiëren?"
stelt u om u te verlossen van het VNV-embleem, maar wat met de revisionisten, mijnheer Pohlmann,
namelijk de perverse link naar racisme, xenofobie en antisemitisme.

3. http://www.knack.be/nieuws/belgie/gesprek-met-abu-jihad-de-syriestrijder-die-belgie-bedreigt-staatsvijand-nummer-een-wat-een-eer/article-longread-599145.html
Ik lees dat iemand al lachtend zich belgisch staatsvijand nummer 1 noemt en er fier op is - zoiets krijgt pers en media aandacht !

4. Ik zag vanuit mijn cel in 1 van de 20 smerigste gevangenissen ter wereld, de Santé in Parijs, de stoet voorbij wandelen ten gunste voor de schurftige cartoons van Charlie Hebdo!

5. In welke straat woont Joachim in Borgerhout, waar het eigen volk verdreven werd, zoals dat ook gebeurde in Antwerpen inrra muros om andere redenen,
voor nog meer criminele en wereldunieke superboetes op leegstand en daarna beslag zonder vergoeding?

----->>>>>