DE KAMER : Commissie van binnenlandse zaken

siegfried.bracke@dekamer.be,sabien.battheu@dekamer.be, hendrik.vuye@dekamer.be, nawal.benhamou@lachambre.be, koenraad.degroote@dekamer.be, Peter.DeRoover@dekamer.be, Andre.Frederic@dekamer.be, Eric.Thiebaut@dekamer.be, Denis.Ducarme@dekamer.be, Francoise.Schepmans@dekamer.be, Franky.Demon@dekamer.be, Veerle.Heeren@dekamer.be, Vincent.VanQuickenborne@dekamer.be, Karin.Temmerman@dekamer.be, Stefaan.VanHecke@dekamer.be, philippe@pivin.be (?), matz@lecdh.be, en . . . jozef.dewitte@cgkr.be

Mijnheer Bracke, commissie-voorzitter,

Ik wist niet dat Ben Weyts ooit voorzitter was van de commissie binnenlandse zaken maar hoedanook valt het mee dat nu u in deze funktie zijt bevorderd, want is het niet zo dat u zelf ook problemen gehad hebt met uw inschrijving in Gent?

Hoe dat in elkaar zat, zijn mijn zaken niet, maar ik vind wel dat u met die ervaring zeer veel belangstelling zult hebben voor wat mij is overkomen.

Het gaat immers over een BEWEZEN botte ambtshalve adresafschrijving, wat in feite neerkomt op een burgerlijke doodverklaring - zelfs met verlies van ziekenkas, want in den belgique wordt men zonder adres nooit ziek of gekwetst.

En daarbij blijft het niet want kort daarop worden ook mijn papieren (ID kaart en rijbewijs) afgenomen en niet teruggegeven, en dat is nog vele erger, want deze documenten zijn fundamenteel noodzakelijk om te functioneren - zowel in de privaat als tegenover de overheid, dus nog fundamenteler dan het leefloon om te pogen te overleven want neerkomt op foltering :

'Papieren worden afgenomen waardoor het slachtoffer geen kant meer uit kan.'

(maar de schrijver van deze uitspraak heeft het dan wel over zijn . . . vreemdelingen, die zijn leven en zijn lust zijn waaronder een flink financiëel profijt, en die juist hun papieren weggooien om zo lang mogelijk te kunnen blijven in afwachting van een regularisatie.)

De achterlijke zuipende flikken die deze papieren afpakten en niet teruggaven zijn dezelfde geuniformeerde staatsterroristen van de zoveelste buiten-burgemeester van Antwerpen intra muros, die van de burger eisen de papieren te laten zien.

Het gaat hier trouwens over een onderdeel van een misdadige administratieve terreur die gelijktijdig gevoerd wordt met een puur criminele oorlog in echte sovjetstijl met bewezen constructies (!) van misdrijven door politie(kers!), parket en gerecht - iets heel anders dan uit een rustig oord het links KNACK-NOLF-gezever (Gekke Giel, moordverdachte politieker Westphael, gedrogeerde en opgepepte geweldadige bodybuilderJacob, HRJ gebuisde, GAS voor criminele jongeren, een beroepsverkrachter, de smerige sinksenfoor, . . . allemaal ter verdediging uiteraard) *, én zelfs met foltering dwz de botte weigering van het aalmoes om te pogen te overleven aan lastige burgers zonder inkomen, dus een niet verjaarbaar misdrijf tegen de menselijkheid, alemaal met een uitermate vijandige criminele politie, parket en gerecht zonder enige rechten der verdediging, zonder beroepsmogelijkheid met trukken en listen en zelfs met botte en echte weigering rechtsverwerking - bijna 40 jaar aan een stuk - dus een heel leven vernietigd !

Dus ben ik zo vrij u te verzoeken deze zaak in uw commissie te behandelen om zo

1. de bewezen botte ambtshalve adresafschrijving te vernietigen, en
2. mijn papieren terug te bezorgen, onvoorwaardelijk en onmiddellijk.

Op vele manieren kan bewezen worden dat de ambtshalve adresafschrijving een staatsterrorisme is, want het verzoek ging duidelijk uit van een ocmw-maffia, die daarmede opnieuw, na vele veroordelingen door de enige vrij toegankelijke rechtbank en op mijn verzoek in persoon (want even bot als het leefloon wordt ook een prodeoke geweigerd zelfs in sociale zaken) - een vonnis vermeldt foltering (een niet verjaarbaar misdrijf tegen de menselijkheid!) en Herman Pas van het Arbeidshof Antwerpen sprak publiekelijk van een social guerilla! -, poogde mijn almoes om te pogen te overleven opnieuw trachtte af te nemen, wat dus ook veroordeeld is geworden.

Dus afgezien van het feit dat men nooit mijn vermeend ander adres heeft vermeld, is het later, bij een andere gelijkaardige en opnieuw veroordeelde poging, dat men toegang eiste tot mijn woonst (mijn eigendom van 50 m2 dat ook hun ogen uitstak naast mijn politiek incorrecte mening) waar ik dus afgeschreven was, om zgz de familiesamenstelling te laten vaststellen door een . . . deurwaarder, hoewel ik alleenstaande ben en natuurlijk niemand mij wilt trouwen met een aalmoes dat dan nog steeds afgepakt wordt. Ik liet hen dus niet binnen - wat in het begin wel was gebeurd - om de eenvoudige reden dat ik eiste dat eerst de ambtshalve adresafschrijving vernietigd zou worden. Het aalmoes werd dan opnieuw niet betaald, zelfs niet dat van alleenstaande (!), wat dan later opnieuw veroordeeld is geworden.

Het bewijs dat ik er dus wel woonde, heeft deze ocmw maffia dan zelf aangegeven want ze wilde toegang hebben tot mijn woonst om de gezinssamenstelling vast te stellen, wat natuurlijk veronderstelt dat ik er woonde !

Met deze botte ambtshalve afschrijving heeft de beruchte stadmaffia boven wet en orde ook in alle geheim mijn woonst als leegstaand aangeduid om zo gedurende vele jaren de criminele en wereldunieke superboetes op leegstand op te leggen voor later beslag zonder vergoeding maar grond inbegrepen, zelfs al is het pand geklasseerd en al is, tegen het fundamenteel recht op bezit en tegen de wegcode in, de toegangspoort geblokkeerd door de schildering van een parkeervak pal ervoor waartegen ook de districtssecretaris tevergeefs geprotesteerd heeft!

Gezien het hier allemaal gaat om een duidelijke politieke totaal vervolging gedurende nu al bij 40 jaar omwille van mijn mening, verblijf ik nu in het buitenland voor humanitaire hulp. Het is daar trouwens dat ook vetbetaalde diplomaten waaronder ambassadeurs de oorlog met mijn papieren verder doorzetten, waarom ik de betrokken minister van buitenlandse zaken van dat land verzocht heb de geloofsbrieven terug te sturen.

Het is daar trouwens dat een Belgisch Europees aanhoudingsbevel tegen mijn persoon AFGEWEZEN is geworden, zonder dat deze onstaat beroep heeft aangetekend tegen die afwijzing, wat al op zich bewijst dat deze criminele onstaat belgique voor mijn persoon zeer gevaarlijk is geworden, terwijl in het land waar ik nu toch een gratis warm maaltijd krijg, ik zonder problemen mijn politieke opinies mag verspreiden. Op internet werden door de nieuwe belgische arrivisten van de nieuwe chef van een ploertige bende superpooiers en ex-minimalist en mmv hun nieuwe vrienden van het uitverkoren volk, dan wel 600+ websites in 1 klap binnen de 24 uur vernietigd, zonder verwittinging vooraf en zonder motivatie, en uiteraard zonder bevel van een rechtbank - echte supergangsters boven wet en orde.

Ik ben dus van mening dat gezien deze overmacht - meningsuiting en totaal-vervolging (afgewezen EAB inbegrepen) - mijn verblijf in het buitenland alleen in een vreemde cultuur met een ander climaat en een andere taal enz., gedwongen heeft wat ik overigens als nationalist ook als foltering aanvoel.

Op grond daarvan is het natuurlijk duidelijk dat zolang men mijn aangevraagde DEnaturalisatie weigert, de belgische criminele onstaat verplicht is te zorgen dat ik alvast niet alleen mijn papieren ontvang maar ook en retroactief de wettige minimale uitkering ontvang welke nu het IGO is gezien ik nooit een inkomen heb gehad sinds de laatste veroordeling van het ocmw en ik een 74 jarige alleenstaande man ben, zonder papieren, zonder rechten, zonder middelen, zonder geneeskundige bijstand, enz. enz.

Er kan trouwens geen sprake zijn van een willekeurige eis inzake woonplicht zonder enige motivatie (behalve armoede !) of zonder enige doelgerichtheid gezien anders het slachtoffer de Europese grondrechten verliest op vrij verkeer en vrije woonkeuze in de EU, dus defacto het EU-burgerschap. Het gaat dan bovenop om botte discriminatie op grond van armoede en trouwens ook over een schokkende en strafrechterlijk vervolgbare afdreiging onder voorwaarde en bevelm, us Europese grondrechten of uw rechten op leven zondermeer en op verbod van foltering.

Tenslotte, niet 1 iota wordt over dit alles en nog veel meer, wordt publiek gemaakt door de ingelichte Hoernalistiek ONS KENT ONS, zodat het niet bestaat. Niet voor niets heeft de machtsdolle horror nu een ex-vtm reporter als woordvoerder - voor wat hoort wat !**

Uiteraard eis ik ook publieke excuses, substantiële schadeloosstellingen moreel en materiëel, en zoveel meer !

Ik verwacht alvast uw reactie met het bericht van de goede ontvangst van mijn klacht.

Herbert Verbeke

* Lees trouwens ook buitenaf dit Maus artikel over de politieke mafia, waarbij de enige echte pestbelasting der criminele en wereldunieke superboetes op leegstand "vergeten" wordt.

** Er werd ook vastgesteld dat door de n-va email-machine gezorgd wordt dat mails van lastige burgers gewoon geblokkeerd worden en dus de bestemmeling niet bereiken. Echt waar, bewezen! Van het opsmukken van hun imago, werden we al ingelicht door Wikipedia.